துபையில் நடந்த அனாச்சாரம்..

…இஸ்லாம் தடை செய்த ஒன்றை நாம் செய்யலாமா? … …இதை  இஸ்லாம் அனுமதிக்கிறதா? … …சிந்தியுங்கள் சகோதர சகோதரிகளே.. தயவுசெய்து இந்த VIDEO-வை பாருங்கள்….! … யா அல்லாஹ்.. எங்களை அனைத்து தீயவைகளிலிருந்தும் பாதுகாப்பையாக.ஆமின் Continue reading துபையில் நடந்த அனாச்சாரம்..

Rate this: