துபையில் நடந்த அனாச்சாரம்..

…இஸ்லாம் தடை செய்த ஒன்றை நாம் செய்யலாமா?
…
…இதை  இஸ்லாம் அனுமதிக்கிறதா?
…
…சிந்தியுங்கள் சகோதர சகோதரிகளே..

தயவுசெய்து இந்த VIDEO-வை பாருங்கள்….!
…

யா அல்லாஹ்.. எங்களை அனைத்து தீயவைகளிலிருந்தும் பாதுகாப்பையாக.ஆமின்

%d bloggers like this: