தொழுகை முறைகள்

தொழுகை முறை || How to Pray

தொழுகை உள்ளத்தின் ஒளியாகும். எவர் தனது உள்ளத்தை ஒளிவுள்ளதாக ஆக்க நாடுகிறாரோ அவர் (தொழுகையின் வாயிலாக அவ்வாறு) செய்து கொள்ளட்டும். (நபிமொழி)

நிச்சயாமாக தொழுகை மானக்கேடான விஷயங்களிலிருந்தும், வெறுக்கத்தக்க காரியங்களிலுருந்தும் தடுக்கிறது. (நபிமொழி)

மறுமை நாளில் முதன் முதலில் தொழுகையைப் பற்றியே விசாரனை செய்யப்படும். அது ஒழுங்காக  பரிபூரணமாக நிறைவேற்றியிருந்தால் அவனுடைய மற்ற அமல்களும் சரியாகவே இருக்கும். அது ஒழுங்காக   இல்லாதிருந்தால் அவனுடைய மற்ற அமல்களும் சீர்கெட்டதாகவே இருக்கும். (நபிமொழி)

 ஒழு செய்யும் முறைகள் (Wudu)

மேலும்..

தொழுகை முறைகள்

பஜ்ர் தொழுகை / How to pray the Fajr Prayer

லூகர் தொழுகை / How to pray the Dhuhr Prayer

அஸர் தொழுகை / How to pray the Asr Prayer

மகரிப் தொழுகை / How to pray the Maghreb Prayer

இஷா தொழுகை / How to pray the Isha Prayer

ஹஜ்செய்வதெப்படி? இங்கே கிளிக் பண்ணுங்க..

Advertisements

2 thoughts on “தொழுகை முறைகள்

  1. Anonymous January 1, 2012 / 10:53 pm

    jaakkallahuar, this is veb very ice…

தங்கள் கருத்துக்களை இங்கே எழுதவும்..

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s