கொரோனா வைரஸ் | மூட நம்பிக்கைகள் | கட்டுக்கதைகள்

வெள்ளி உலோகத்தை அருந்தினால் கொரோனா குணமாகுமா?
உடலை சூடாக வைத்துக் கொண்டால் கொரோனா குணமாகுமா?
பசு கோமியம் கொரோனாவுக்கு தீர்வளிக்குமா?
இந்த கேள்விகளுக்கான பதில்கள்..

நன்றி : BBC News Tamil

தங்கள் கருத்துக்களை இங்கே எழுதவும்..

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s