” நான் தன்னம்பிக்கை பேசுகிறேன் “

You-never-fail-until-you-stop-trying-300x300கடுமையான உழைப்பாளி வெற்றி பெற்ற வரலாறே இங்கு அதிகம்.

கடுமையான உழைப்பு வீண் போனதாக சரித்திரம் கிடையாது.

தன்னம்பிக்கையே நீங்கள் கடுமையாக உழைப்பதற்கு உங்களுக்கு தூண்டுகோலாக இருக்க வேண்டும்.

தன்னம்பிக்கை என்ற ஆணிவேர் இல்லாவிட்டால் நீங்கள் என்ன உழைத்தும் பயனில்லாமல் போகும்.

தன்னம்பிக்கை உங்களுக்கு இருக்குமானால் உங்களுக்கு எப்போதும் மனதில் மலர்ச்சி இருக்கும்.

தன்னம்பிக்கை உங்களுக்கு இல்லாவிட்டால் உங்களுக்கு விரைவில் தளர்ச்சி வந்து விடும்.

தளர்ச்சி வந்து விட்டால் பிறகு உழைப்பதில் நாட்டம் குறைந்து விடும்.

எனவே உங்களின் செயல்களின் மேல், உங்களின் மேல் உங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்க வேண்டும்.

அந்தத் தன்னம்பிக்கை இருக்குமானால் நீங்கள் எதையும் சாதிக்கலாம்.

————————–

நன்றி – முகநூல் பக்கத்தில் படித்ததில் பிடித்தது.

One thought on “” நான் தன்னம்பிக்கை பேசுகிறேன் “

தங்கள் கருத்துக்களை இங்கே எழுதவும்..

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s