அன்னை ஆயிஷா(ரலி) மதரஸா

அஸ்ஸலாமு   அலைக்கும்
… எல்லாம்  வல்ல  இறைனனின் அருளால் இன்ஷா அல்லாஹ் வரும் 02/03/2011 அன்று நம் உடையநாட்டின் அன்னை ஆயிஷா(ரலி) மதரஸா புதுப்பிக்கப்பட்டு திறக்கப்பட உள்ளது. இது மென்மேலும் வளர்ந்து பல சிறப்புகளை பெற்றிட எல்லாம் வல்ல ரப்புல் ஆலமின் அருள் புரியட்டும். ஆமின். இதில் நாம் அனைவரும் கலந்து கலந்து கொண்டு நம் ஊரின் மதரஸாவிற்க்காகவும் எதிர்கால சந்ததிகளுக்காகவும் துவா செய்து அவனுடைய ரஹ்மத்தையும் பரக்காத்தையும் பெறுவோம். ஆமின்.

…

Advertisements

One thought on “அன்னை ஆயிஷா(ரலி) மதரஸா

  1. niyazahamed February 26, 2011 / 10:16 am

    அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் ,
    …
    …இது சிறப்பான முறையில் தொடர்ந்து (கியாம நாள் வரை) செயலாற்றிட எல்லாம் வல்ல இறைவன் அருள் புரிவானக. ஆமின்.

Leave a Reply to niyazahamed Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s