உடையநாடு (UAE வாழ்) நண்பர்கள் ஒருங்கினைப்பு கூட்டம்

2/07/2010 வெள்ளிகிழமை அன்று உடையநாடு (UAE வாழ்) நண்பர்கள் ஒருங்கினைப்பு கூட்டம்
முதல் கூட்டம் சிறப்பான முறையில் ஏற்ப்பாடு செய்யாப்பட்டு துபாயில் உள்ள கிஸ்ஸாஸ் நகரில் நடைப்பெற்றது. இதில் பல முக்கிய முடிவுகலும், ஆலோசனைகலும் செய்ய்ப்பட்டன.

இந்த ஒருங்கினைப்பு கூட்டத்தின் முக்கிய நோக்கமானது,

வெளிநாடுகளில் வாழும் உடையநாடு நண்பர்களை ஒன்றினைத்து அதன் மூலம் உறுப்பினர்களுக்கும் முற்றும் ஊர் முன்னேற்றத்திற்க்கான் பல கொள்கைகளையும் செயல்பாடுகளையும் ஏற்படுத்துவதுதான்
இதன் முதல்கட்ட நோக்கம் ஆகும்

இதன் உறுப்பினர்களாக,

தலைவரக S.முகமது அலி ஜின்னா அவர்களும்

பொருளாலராக  L.தாவுது கனி அவர்களும்

செயலாளராக N.அப்துல் கனி (துபாய்)அவர்களும்

செயலாளராக D.இபரம்சா ராவுத்தர் (அபுதாபி )அவர்களும்

தேர்ந்து எடுக்கப்பட்டனர். இன்ஷா அல்லா இது சிறப்பான முறையில் தொடர எல்லாம் வல்ல அல்லாஃ விடம் துவா செய்வோமாக.. ஆமின்

தங்கள் கருத்துக்களை இங்கே எழுதவும்..

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: